Dette forløb har fokus på Afrikas historie og imperialismen fra kolonialismens begyndelse i slutningen af 1400-tallet og frem til i dag. Hvorfor kom imperialismen? Hvad var det for kræfter og motiver, der lå bag denne udvikling, som fik stor betydning for ikke alene folkeslagene i Asien og Afrika, men også for europæerne selv? Hvilken betydning har den imperialistiske epoke for nutiden? Og hvordan ser man på imperialismen i dag?