Danmark i støbeskeen - Kampen om 1800-tallet sporer danskernes historie i godt hundrede år (1788-1890erne) på landet og i byerne, i krig og demokrati. Denne periode vender op og ned på Danmarks størrelse, befolkningstal, og forestillingsverden. Danmark er nemlig til debat: Er det kongen eller hans undersåtter, der skal styre landet? Hvad er den danske sjæl, og hvor findes den? Skal der gøres noget for de fattige, eller er situationen deres eget ansvar? Er vi kloge nok til at bestemme over os selv, og har vi ret og magt til at bestemme over andre?

Svarene bliver afprøvet i diskussionsklubber, foreningsliv, igennem sociale reformer og i blodige borgerkrige…