Forløbet dykker ned i over 600 års danmarkshistorie og følger danske mænd og kvinders strenge kamp for at samle magt, beholde magt eller vælte magten. Men at have magt over andre handler om andet og mere, end hvem der sidder på tronstolen. Bønder, borgerskab, købmænd, konger og fattiglemmer stod i tiden mellem de to dronninger ansigt til ansigt med magtens mangfoldige udtryk i blodbade, borgerkrige og snedige kup, i lov og ulydighed, tvang og tradition. Der skys nemlig ingen midler i kampen om magten og medbestemmelsen!