I forløbet tages sygekassebrillerne på, og der stilles skarpt på århundredes velfærdshistorie. Med udgangspunkt i det ældgamle fattigforsorg, spændte filantroper, politikere, fagforeninger, arbejdere og hattedamer gradvist det sociale sikkerhedsnet ud under danskerne. Men velfærdsstaten giver ikke sig selv, for hvor skal velfærden komme fra? Hvordan skal vi betale for den? Og må man nyde, når man ikke kan yde? Disse og mange andre spørgsmål har formet den danske selvforståelse i den velfærdsstat, der i dag følger os fra vugge til grav.