Om Historieportalen

Målgruppe

Historieportalen er primært rettet mod Stx og er et fuldt dækkende materiale, der kan bruges i alle tre år.

Indhold

  • 14 forløb a 8-12 modulers varighed alt efter modullængde
  • Forløbsplaner
  • 582 kildetekster
  • Overblik – verdenshistorien i korte træk
  • Overblik – danmarkshistorien i korte træk
  • Tidslinje – fra Dannevirke til Dybbøl, fra 700 til 1864
  • Opgaver og arbejdsspørgsmål
  • Historisk opslagsværk – mere end 5000 opslag
  • Mediearkiv – over 700 illustrationer og videoer
  • Links til relevante sider 

Didaktisering

De to overbliksværker – Overblik – danmarkshistorien i korte træk og Overblik – verdenshistorien i korte træk samt 14 forløb, dækker tilsammen læreplanen til historie på stx. 

Der er til hvert forløb udarbejdet opgaver med særligt fokus på de faglige mål, der behandles i de respektive forløb. Derudover har hvert forløb et sæt relevante kildetekster, og til både forløb og kildetekster er der arbejdsspørgsmål.

Forløbsplaner gør det nemt at arbejde med forløbene. Hvert forløb har sin egen forløbsplan med forslag til lektier, timeplan, alternativ timeplan, supplerende kilder og opgaver. 

Forfatterne

Historieportalens forfattere er nogle af de bedste inden for deres felter. Sammen med et stærkt hold af eksterne redaktører, der alle er gymnasielærere, har vi fået målrettet ny forskning, interessante emner og et hav af kildetekster til de gymnasieelever, der skal arbejde med forløbene. 
Læs mere om forfatterne her