Kolofon

ISBN: 9788762511064

© 2015 Gyldendal A/S, København

Brugen og indholdet af abonnementet på Historieportalen er underlagt almindelige bestemmelser om dansk ophavsret.

Kopiering til andet end personlig brug må kun ske efter aftale med forlaget – bortset fra eventuelle dokumenter beregnet til udprint. Disse må printes og kopieres til de elever og lærere, der er omfattet af abonnementet. Der skal afregnes Copydan-vederlag af print og kopier.

FORLAGSREDAKTION: Kerstin W. From og Christian Grubb
EKSTERNE REDAKTØRER: Lone Gunbak, Jakob Bang og Ulrik Grubb
EKSTERNE KONSULENTER: Rasmus Kjærgård Petersen (forløbsplaner, opgaver med fokus på faglige mål og arbejdsspørgsmål), Bente Thomsen (arbejdsspørgsmål og opgaver med fokus på faglige mål), Anders Moe (forløbsopgaver)
PRAKTIKANT: Lene Fagerlund Larsen

DIGITAL PROJEKTLEDER: Helene Bjerg-Holm
GRAFISK DESIGN: Oncotype / Morten Westermann