De fem år under tysk besættelse ændrede ikke meget på de grundlæggende økonomiske og politiske forhold i det danske samfund. Men perioden er netop den mest dramatiske i Danmarks historie. Danmarks overlevelse som stat og nation stod på spil.

Store begreber som demokrati og diktatur, ret og magt, etik og amoral, loyalitet og forræderi stødte voldsomt sammen. Derfor er der også knyttet stærke følelser, værdier og normer til besættelsestidens historie, og derfor er det spændende at beskæftige sig med periodens historie - og diskutere den.