”Historisk metode” er en selvstændig del på Historieportalen og indeholder grundige artikler om historieteori og klassisk kildekritik og materiale til billed- og diskursanalyse.
Til museumsbesøg kan man bruge portalens analyseskemaer fra afsnittet om museologisk analyse. Museologi er her inddraget som historisk metode, hvor der er zoomet ind på den altid aktuelle erindringshistorie - og historiebrug.