Diskursanalyse

Af Lone Gunbak
I det følgende vil du blive præsenteret for analysebegreber og redskaber, som du kan anvende, når du arbejder med diskursanalyse i historie. Du vil også kunne finde analyseskemaer, som du både kan finde anvendelse for i undervisningen, og når du skal udarbejde små og store skriftlige opgaver i historiefaget.