Filmanalyse

Af Brian Dupont Larsen
Det er ikke til at komme uden om. Film, både spillefilm og dokumentarfilm, påvirker vores historiebevidsthed. Film er med til at forme vores forståelse for, viden om og opfattelse af bestemte tidsperioder, personer, ideologier, kulturelle og sociale normer. Om vi vil det eller ej.

Læs på de næste sider om spillefilm og dokumentarfilm, og bliv bedre til at analysere film i historiefaget med metodiske overvejelser som: Hvordan kan man anvende film til at sige noget om fortiden og historien?