Kildekritik

Af Brian Dupont Larsen
Fortid er fortid. Vi har ingen mulighed for at rejse tilbage i tiden. Så hvordan får vi kendskab til alt det, der er foregået i hedengangne tider? 

Traditionelt set har det været historikere, der har taget opgaven på sig. Som detektiver har historikerne opsporet og analyseret de link, vi har til fortiden i form af levn og spor, som er tilgængelige for os.