Museologi

Af Brian Dupont Larsen
Det lidt støvede ord museologi dækker over en metode, der i praksis gør museumsgæsten til detektiv og udstillingen til gerningssted – for historiefortolkning. Udstillerne har nemlig sorteret og redigeret i fremstillingen af fortiden. Heldigvis kan man med museologi som metodisk greb undersøge nutidens og tidligere tiders forhold til fortiden via museumsbesøg og få svar på, hvorfor nogle elementer i historien er in mens andre er out. 

I dette afsnit vil vi anvende museologi som en historisk metode, der kan analysere museer og udstilleres fortolkning af fortiden.