Her gives et overblik over Danmarkshistorien fra oldtiden til i dag. I hvert kapitel er der en kort fremstilling af de vigtigste begivenheder, en sammenfatning i nogle hovedpunkter og en liste over de vigtigste årstal i perioden.

Det er tanken med "Overblik - Danmarkshistorien i korte træk", at den kan være med til at give eleverne baggrund for arbejdet med fagets kernestof, som det er defineret i læreplanen, hvor der både skal indgå europæisk og dansk perspektiv. Baggrundslæsningen skal gerne give eleverne et kronologisk og begrebsmæssigt skelet, som giver dem forudsætninger for mere dybtgående arbejde med de egentlige fokuspunkter samt forståelse for den historiske udvikling.