Oldtiden

ca. 13.000 f.Kr.-ca. 800 e.Kr.


Overblik

  • Jægerstenalder. De ældste kulturer, der indvandrer efter istiden, ernærer sig ved jagt, fiskeri og indsamling
  • Redskaberne er fremstillet af flint
  • Bondestenalder. Landbrugsrevolutionen giver basis for en større fødevare produktion og dermed en større befolkning
  • Det bliver muligt at opbevare forråd til vinteren i form af dyr på stald og korn i beholdere
  • I Bronzealderen sker en markant udvikling af landbruget, som er baseret på både agerbrug og husdyravl
  • Jernalder. En klimaforværring ved begyndelsen af jernalderen tvinger befolkningen til at intensivere landbruget
  • Arkæologiske fund viser, at der var tætte forbindelser til Romerriget, mens dette eksisterede
  • Et krigeraristokrati opstår, og der bliver større sociale forskelle i samfundet
  • I slutningen af jernalderen opstår en række høvdingedømmer/små kongeriger rundt i hele landet
  • Ribe bliver grundlagt 

Tidslinje

Ca. 13.000 f.Kr.:

Isen begynder at smelte. Stenalderen begynder

Ca. 6000 f.Kr.:

Stor havstigning

Ca. 4000 f.Kr.:

Landbrugsrevolutionen. Bondestenalderen begynder

Ca. 2000 f.Kr.:

Bronzealderen begynder. Mere jord opdyrkes

Ca. 1500-1100 f.Kr.:

Højfolkets tid

Ca. 500 f.Kr.:

Jernalderen begynder

Ca. 0-400 e.Kr.:

Romersk jernalder. Høvdingedømmer opstår

Ca. 400-800 e.Kr.:

Germansk jernalder. I ældre germansk jernalder rige guldfund, bl.a. guldhornene