Fra krig til velfærdssamfund

1945-ca. 1973


Overblik

  • Højkonjunkturen, der sætter ind fra slutningen af 1950’erne, medfører høj vækst, lav arbejdsløshed og højere levestandard
  • Velfærdsstaten udbygges i 1960’erne, og den offentlige sektor vokser
  • Den traditionelle neutralitetspolitik opgives ved indtrædelsen i NATO
  • Opbrud på venstrefløjen. Det nystiftede Socialistisk Folkeparti får - i modsætning til de Moskva-tro kommunister i DKP - fast plads i dansk politik
  • Demonstration som aktionsform vinder frem bl.a. imod atomvåben og USA’s krigsførelse i Vietnam
  • Ungdomsoprøret stiller spørgsmålstegn ved samfundets indretning og moral

Tidslinje

1945:

Danmark går med i FN

1948:

Marshall-hjælpen til Danmark indledes

1949:

Danmark indtræder i NATO

1953:

Den nuværende grundlov vedtages

1955:


Hans Hedtoft (S) dør pludseligt. H.C. Hansen (S) statsminister

1956:

Storkonflikt på arbejdsmarkedet

1957:


Vedtagelse af bestemmelse om Danmark som atomfri zone i fredstid

1958:


Den internationale økonomiske højkonjunktur kommer til Danmark

1959:


Socialistisk Folkeparti dannes af den tidligere DKP-formand Aksel Larsen

1960:

Første atommarch

1962:

Jens Otto Krag (S) bliver statsminister

1964:

Første demonstration mod USA’s krig i Vietnam

1966:

P-pillens frigivelse

1966-68:


Socialdemokratisk regering med støtte fra SF (“Det røde kabinet”)

1967:

Dannelse af Venstresocialisterne

1968-71:

VKR-regeringen

1968:

Studenteroprøret

1969:

Pornografiens frigivelse

1970:

Dannelse af Rødstrømpebevægelsen