Fra oliekrise til Tamilsagen

1973-1993


Overblik

  • Efter folkeafstemning i 1972 optages Danmark året efter i EF
  • Oliekrisen bringer højkonjunkturen til ophør. Arbejdsløsheden stiger. Økonomisk krise
  • Jordskredsvalget 1973 forandrer det gamle partimønster radikalt
  • Den borgerlige regering overtager magten i 1982 og fører en økonomisk genopretningspolitik, der forbedrer betalingsbalancen, men ikke kommer arbejdsløshedsproblemet til livs
  • Et alternativt sikkerhedspolitisk flertal bestående af Det Radikale Venstre, Socialdemokratiet og venstrefløjen pålægger den borgerlige regering i 1980’erne at føre fodnotepolitik i NATO

Tidslinje

1972:


Ja til EF efter folkeafstemning. Anker Jørgensen (S) afløser J.O. Krag (S) som statsminister

1973:


Danmark indtræder i EF. Oliekrisen rammer Danmark. Jordskredsvalget

1975:

Anker Jørgensen statsminister igen

1978:


Den anden oliekrise rammer Danmark. SV-regeringssamarbejde indledes

1979:


Dansk økonomi nærmer sig “afgrundens rand”. NATO vedtager Dobbeltbeslutningen

1982:


Poul Schlüter (K) bliver statsminister. Økonomisk genopretningspolitik indledes

1983:

Fodnotepolitikken i NATO starter

1985:

Påskestrejkerne

1986:

Påskestrejkerne

1988:

TV2 bryder tv-monopolet

1993:

Poul Schlüter går af som følge af Tamilsagen