Middelalderen

ca 1050-1500


Overblik

  • I middelalderen er Danmark præget af det feudale system, hvor kongemagten, kirken og stormændene er bundet sammen i et gensidigt net af forpligtelser og rettigheder
  • Stormændene sværger en troskabsed til kongen og forpligter sig til at stille væbnede ryttere ved krig. Til gengæld får de skattefrihed for deres jord
  • Danmark har både perioder med en stærk kongemagt og perioder med total opløsning, hvor landet pantsættes til udlandet
  • Kristendommen er den dominerende religion, og Danmark bliver en del af den europæiske, kristne enhedskultur
  • I 1200-tallet vokser befolkningen stærkt, der anlægges nye landsbyer og tages ny jord under plov
  • Krisen i 1300-tallet fører til befolkningstilbagegang og landbrugsomlægning: kvægavl i stedet for kornavl
  • I 1400-tallet udvikler handel og håndværk sig markant

Tidslinje

1047:

Svend Estridsen bliver konge

o.1060:

Kirken organiseres

1086:

Knud den Hellige dræbes

1103/04:

Lund bliver ærkebispesæde

1157:

Valdemar den Store bliver konge

1169:

Arkona og Rügen indtages

1202:

Valdemar Sejr bliver konge

1219:

Estland erobres

1241:

Jyske Lov

1282:

Erik Klipping underskriver en håndfæstning

1286:

Mordet på Erik Klipping

1332-40:

Danmark uden konge

1340:

Valdemar Atterdag bliver konge

1349-50:

Den sorte Død

1397:

Kalmarunionen

1426:

Øresundstolden

1400-tallet:

Vornedskabet indføres