Reformation og renæssance

ca. 1500-1600


Overblik

  • I årene inden reformationen er Danmark præget af dyb indre splittelse, som bunder i modsætninger mellem kongemagt, stormænd og borgere, men også har en religiøs baggrund
  • Ved reformationen 1536 indføres den lutheranske tro, og kongen bliver kirkens overhoved
  • Kirkens ejendom overgår til kongemagten, hvis økonomiske basis forbedres markant
  • Merkantilismen slår igennem som den dominerende handelspolitik
  • Under Christian 4. gennemføres omfattende byggerier
  • Christian 4.s risikable udenrigspolitik fører til, at Danmark kommer ud i store vanskeligheder
  • Ved Karl Gustav-krigene (1657-60) mister Danmark omfattende områder, bl.a. Skåne, Halland, Blekinge og Bohuslen

Tidslinje

1520:

Det stockholmske Blodbad

1534-36:

Grevens Fejde

1536:

Reformationen

1537:

Kirkeordinansen

1563-70:

Den nordiske Syvårskrig

1611-13:

Kalmarkrigen

1616:

Ostindisk Kompagni grundlægges

1625-29:

Kejserkrigen

1643-45:

Torstenssonkrigen

1657-60:

Karl Gustav-krigene

1658:

Freden i Roskilde

1660:

Enevælden indføres