Enevældens opståen og Danmark i krise

1660-1730


Overblik

  • Efter tabet af Østdanmark er Danmark-Norge reduceret til et lille land i europæisk sammenhæng
  • Danmark er forarmet og landbruget er i krise
  • Adelsvældet afskaffes og enevælden indføres
  • Der udvikles et centraliseret bureaukrati, og adelen mister sit monopol på de vigtigste poster
  • Enevælden får sin egen nedskrevne grundlov: Kongeloven
  • Christian 5. gennemfører Danske Lov
  • Forsøgene på at generobre Skåne, Halland og Blekinge mislykkes 

Tidslinje

1660:

Enevælden indføres

1663-85:


Leonora Christine i Blåtårn, hvor hun begynder at skrive Jammersminde

1665:

Kongeloven – enevældens grundlov

1675-79:

Skånske krig – slaget ved Lund

1683:

Christian 5.s Danske Lov

1688:

Den Store Matrikel

1709-20:

Store Nordiske Krig

1728:

Københavns brand