Oplysningstid og reformpolitik

ca. 1730-1814


Overblik

  • Handel og søfart står stærkt i den florissante periode
  • Danmark deltager aktivt i den internationale trekantshandel
  • Borgerskabets indflydelse øges
  • Oplysningstidens tanker slår igennem i Danmark og påvirker også enevælden
  • Nationalistiske tanker begynder at vinde frem
  • Landbruget omformes før og under De store Landboreformer
  • Krigene mod England i 1801 og 1807 markerer afslutningen på en gylden periode for dansk handel og søfart
  • Norge går tabt til Sverige

Tidslinje

1733:

Stavnsbåndet indføres

1755:

Begyndelsen på den florissante handel

1769:

Første danske folketælling

1770:

Struensee til magten. Trykkefriheden indføres

1772:

Struensee afsættes

1776:

Indfødsretten indføres

1784:

Kronprins Frederik tager magten

1786:

Den Store Landbokommission

1788:

Stavnsbåndet ophæves

1799:

Trykkefriheden indskrænkes

1801:

Slaget på Reden

1807:


Københavns bombardement. Flåden mistes til englænderne

1813:

Statsbankerot

1814:

Danmark må afstå Norge til Sverige