Danmark bliver moderne

ca. 1870-1914


Overblik

  • Perioden præges af forfatningskampen mellem Højre og Venstre
  • Dansk landbrug udvikles og omlægges til animalske produkter med succes
  • Andelsbevægelse og højskoler har sin storhedstid
  • Parlamentarismen anerkendes ved systemskiftet i 1901, hvor Venstre danner regering
  • Danmarks industrialisering tager fart, og arbejderklassen ser dagens lys
  • Socialdemokratiet dannes og vokser i styrke
  • Strukturen med de fire gamle partier dannes

Tidslinje

1870:

Det forenede Venstre dannes

1871:

Louis Pio grundlægger sin socialistiske bevægelse

1872:

Slaget på Fælleden

1875-94:

J. B. S. Estrup i spidsen for regeringen

1877:

Første provisoriske finanslov

1884:

De første to socialdemokrater vælges til Folketinget

1886:

Opførelsen af Københavns befæstning begynder

1894:

Provisorietiden afsluttes

1896:

Arbejdsgiverforeningen dannes

1898:

De samvirkende Fagforbund dannes

1899:

Storlockout og Septemberforlig

1901:


Systemskiftet, parlamentarismen indføres som princip, første Venstreregering

1905:

Det Radikale Venstre dannes

1908:

Kommunalreform med valgret til kvinder og tyende