Danmark og verdenskrigene

1914-1945


Overblik

  • Danmark fører tyskorienteret neutralitetspolitik under Første Verdenskrig (1914-18). Tilpasningspolitikken til Tyskland fortsættes efter krigen
  • Den økonomiske krise rammer Danmark i starten af 1930’erne med stor arbejdsløshed og social nød til følge
  • I Danmark stemmer det store flertal af vælgerne på de demokratiske partier. Socialdemokratiet vokser markant. De politiske yderfløje får kun begrænset tilslutning
  • Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Venstre indgår i 1933 Kanslergadeforliget, der indeholder en række krisepolitiske reformer bl.a. Socialreformen
  • Danmark besættes i 1940, og en samlingsregering indleder en stadig omstridt samarbejdspolitik med tyskerne indtil 1943

Tidslinje

1914:

Danmark erklærer sig neutral i Første Verdenskrig

1915:

Ny grundlov. Stemmeret til kvinder og tjenestefolk

1920:


Sønderjylland tilbage til Danmark efter folkeafstemning. Påskekrisen

1924:

Stauning danner sin første regering

1929:

Stauning-Munch regeringens æra indledes

1933:

Kanslergadeforliget. Socialreformen vedtages

1935:


Socialdemokratiet får næsten hver anden stemme ved folketingsvalget

1940:


Danmark besættes af Tyskland den 9. april. Samarbejdspolitikken indledes

1941:


Kommunistloven vedtages. Scavenius underskriver Anti-kominternpagten

1942:


Stauning dør. Werner Best bliver tysk rigsbefuldmægtiget. Scavenius bliver statsminister

1943:


August-oprøret og samlingsregeringens fald. Den danske modstand organiseres

1945:

Danmarks befrielse den 4. maj. Retsopgøret indledes