Oplysningstid og borgerlige revolutioner


Overblik

  • Moderne demokratier hviler på folkesuverænitetsprincippet, som stammer fra oplysningstiden. 
  • Princippet om magtens tredeling er fundamentalt i et demokrati. 
  • I et demokrati er de borgerlige rettigheder sikret. Det er retten til at tænke, tro og tale frit, forsamlingsfrihed samt ejendomsrettens ukrænkelighed. 
  • Empirisk arbejdsmetode blev udviklet i oplysningstiden.

Tidslinje

1690

Locke udgiver “Two Treatises on Civil Government” og “An Essay Concerning Human Understanding”

1700-1721

Store Nordiske Krig

1701-1714

Den spanske arvefølgekrig

1733

Stavnsbåndet indføres i Danmark

1740’erne-1763

Kolonikrigen mellem England og Frankrig

1748

Montesquieu udgiver “Om lovenes ånd”

1756-1763

Syvårskrigen

1773

Teselskabet i Boston

1776

De 13 kolonier i Nordamerika løsriver sig

1776-1783

Den amerikanske uafhængighedskrig

1788

Stavnsbåndet ophæves i Danmark

1789

USA’s forfatning træder i kraft

1789

Den Franske Revolution

1799

Napoleon tager magten i Frankrig

1849

Danmarks første grundlov