Den industrielle revolution - en ny tid begynder


Overblik

  • Industrialiseringen begynder i Storbritannien i slutningen af 1700-tallet med bomuldsindustrien, udvikling af kul- og jernindustrien, dampmaskinen og først i 1800-tallet med jernbanen.
  • Årsagerne til denne udvikling skal søges i: Kapital fra handel, landbrugets omlægning, naturvidenskabens udvikling og særlige engelske geografiske forhold.
  • I sidste halvdel af 1800-tallet industrialiseres Vesteuropa, USA og Japan.
  • Industrialiseringen medfører omfattende ændringer af arbejdsforhold og levevilkår.
  • Ifølge liberalismen skal økonomien styres af markedet, mens socialismen kræver, at produktionen organiseres til fælles bedste.

Tidslinje

1712

Newcomens dampmaskine

1769

James Watt tager patent på sin dampmaskine (produceres fra 1776)

1776

Adam Smith udgiver: “The Wealth of Nations”

1830

Første jernbane konstrueret af John Stephenson indvies

1843

Jernstøberiet Baumgarten & Burmeister, det senere Burmeister & Wain (B & W), grundlægges i København

1847

Jernbanen København-Roskilde åbnes

1848

Marx og Engels udgiver “Det kommunistiske Manifest”

1869

USAs første transkontinentale jernbane

1879

I USA konstruerer Edison glødelampen

1882

Det første andelsmejeri i Danmark oprettes

1885

Tyskeren Benz præsenterer sin første benzindrevne bil

1903

Brødrene Wrights første flyvemaskine letter i 12 sekunder

1912

Titanic forliser, 1.500 mennesker omkommer, og teknikbegejstringen får et knæk

1913

Henry Ford starter samlebåndsproduktion af bilen Model T i USA