Europa og verden 1815-1914


Overblik

  • Med Wienerkongressen genetableres stormagtssystemet samtidig med, at man søger at bremse Den Franske Revolutions frihedstanker – på langt sigt uden held.

  • Nationalismen bliver en dominerende kraft i Europa og en række nye stater oprettes.

  • Europæerne erobrer det meste af Afrika og store områder i Asien under imperialismen.

  • USA kastes ud i borgerkrigen 1861-65 først og fremmest pga. slavespørgsmålet.

  • Op til Første Verdenskrigs udbrud i 1914 står to alliancer over for hinanden – triplealliancen og tripleententen.

Tidslinje

1814-15

Wienerkongressen – fredskonferencen efter Napoleonskrigene

1830

Julirevolution i Paris

1830

Belgien opnår uafhængighed af Nederlandene

1832

Grækenland etableres som uafhængigt monarki

1839-41

Den første opiumskrig mellem England og Kina

1846-49

Den irske kartoffelhungersnød, over 1 mio. dør, og 1,5 mio. udvandrer

1848

Revolution i Paris, monarkiet afskaffes og erstattes med Den Anden Republik

1848

Fra Paris spreder revolutionen sig til bl.a. Wien, Berlin, Milano og Slesvig-Holsten

1849

Grundloven vedtages i Danmark

1853

Admiral Perry fra USA “åbner” Japan

1853-56

Krimkrigen: Rusland taber til Det Osmanniske Rige, England og Frankrig

1859-61

Italiens samling. Afsluttes endeligt i 1870

1861-65

Den amerikanske borgerkrig

1864

Preussen og Østrig-Ungarn slår Danmark ved Dybbøl

1870-71

Preussen slår Frankrig i den fransk-tyske krig

1871

Det tyske kejserrige udråbes i spejlsalen i Versailles

1882

Tripelalliancen mellem Tyskland, Østrig-Ungarn og Italien dannes

1890

Bismarck afskediges af den nye kejser Wilhelm 2.

1904-05

Japan vinder i Den Japansk-russiske Krig

1904

Fransk-engelsk samarbejde, der i 1907 bliver til Tripleententen sammen med Rusland

1914

Første Verdenskrig bryder ud