Grækenland


Overblik

  • Den mykenske højkultur opstår efter påvirkning fra de mellemøstlige højkulturer og Kreta.
  • 700-500 f.Kr. græske kolonianlæg langs Middelhavets og Sortehavets kyster.
  • Middelstanden tiltvinger sig politisk indflydelse i adskillige græskebystater. Naturfilosofferne søger naturlige forklaringer på tilværelsesspørgsmål.
  • Grækerne modsætter sig persernes dominans i det østlige Middelhav og besejrer dem i 480 f.Kr.
  • 500-330 f.Kr. gennemføres borgerdemokrati i Athen. Kultur og kunst blomstrer.
  • Athen og Sparta kæmper om magten over de græske bystater.
  • Makedonien tvinger de græske bystater til underkastelse, og Alexander den Store erobrer Perserriget.
  • Den hellenistiske periode efter 330 præges af individualisme og store stater på bekostning af borgernes fællesskab om de nære bystatsanliggender. Græsk kunst og kultur påvirker og påvirkes af Mellemøstens og Middelhavets kulturer.

Tidslinje

f.Kr.2.000

Højkultur udvikles på Kreta

o. 1.700-500

Bronzealderen i Danmark

1.600-1.100

Den mykenske højkultur

700-500

Kolonisering og samfundsforandring

500- o. 330

Klassisk tid i Grækenland

499-494

Græske bystater i Lilleasien gør oprør mod perserne

480

Grækerne besejrer og ødelægger persernes flåde

479

Den persiske hær besejres af grækerne

o. 460

Det klassiske athenske demokrati gennemføres

461-429

Perikles ledende politiker i Athen

431-404

Den peloponnesiske Krig

404

Athen besejres af Sparta

400-338

Sparta, Athen og Theben kæmper om overmagten i Grækenland

334-331

Alexander den Store erobrer Perserriget

323

Alexander den Store dør

o. 330-0

Hellenistisk kulturperiode

146

Romerne erobrer Grækenland