Romerriget


Overblik

  • Krigene mod Karthago fører til romersk imperialisme og erobring afstore dele af middelhavsområdet.
  • Overgang fra værnepligt til hvervning gør republikken afhængig af private hære og fører til borgerkrige.
  • I kejsertiden samles magten hos én mand, der efterhånden bliver stadig mere enevældig og guddommeliggjort.
  • Rigets sammenhæng bygger på, at romerne stort set lader det lokale selvstyre bestå.
  • I kejsertiden deles riget i et vestromersk og et østromersk rige.
  • Kampe med germanske stammer fører til det vestlige romerriges opløsning.

Tidslinje

f.Kr.753

Rom bliver et bysamfund

509

Rom bliver republik

270

Rom erobrer magten i Syditalien

264-241

1. Puniske Krig

218-202

2. Puniske Krig

149-146

3. Puniske Krig. Karthago udslettes.

146

Grækenland erobres. Korinth udslettes.

44

Caesar bliver myrdet

31

Octavian besejrer Antonius ved Actium

31 f.-212 e.Kr.

Tidlig kejsertid

e.Kr9

Romersk nederlag i Germanien standser udvidelser mod nord

14

Augustus dør

212

Alle Romerrigets indbyggere får romersk borgerskab

212-476

Senkejsertid

284

Diokletian får magten og indfører reformer

313

Kristendommen anerkendes i Romerriget

324

Konstantin den Store bliver enekejser

395

Romerriget opdeles i øst og vest

476

Den sidste vestromerske kejser afsættes

1453

Konstantinopels fald. Det Østromerske rige ophører.