Tidlig middelalder
ca. 500 - 1000


Overblik

  • De nye germanske riger i det tidligere Romerrige lader de eksisterende strukturer bestå og anerkender den østromerske kejser som deres overherre.
  • Kristendommen bliver udbredt over det meste af Europa, men splittes i en vestlig kirke med paven i Rom og en østlig med patriarken i Konstantinopel som overhoved.
  • Karl den Store erobrer det meste af Vesteuropa, lader sig krone som kejser, støtter Romerkirken og indleder en genoplivning af romersk-latinsk kultur.
  • Den udbredte naturalieøkonomi fører til feudalisering af samfundet.
  • Det Østromerske Rige (eller Det Byzantinske Rige) bevarer en stærk kejsermagt, viderefører den græsk-romerske kultur og går først til grunde i 1453.
  • Islam opstår i 622 og fører til arabisk erobring af Mellemøsten, Nordafrika og Spanien.

Tidslinje

476

Det vestlige romerriges fald

o. 500-o. 1050

Tidlig middelalder

o. 500

Frankerne antager kristendommen

o. 550

Kejser Justinian generobrer Italien, Afrika og det sydlige Spanien

622

Muhammed flygter fra Mekka til Medina. År 0 i muslimsk tidsregning.

o. 635-750

Den islamiske erobringsperiode

o. 700

Ribe og Hedeby grundlægges

793

Vikinger angriber og hærger klosteret på Lindisfarne

800

Karl den Store krones som kejser i Rom

962

Det tysk-romerske kejserdømme dannes

o. 965

Harald anerkender kristendommen og samler Danmark

o. 1000

Dansk erobring og kolonisering i England

1054

Brud mellem paven i Rom og patriarken i Konstantinopel

1453

Tyrkerne erobrer Konstantinopel. Det Østromerske Rige falder