Høj- og senmiddelalderen
ca. 1000 - 1450


Overblik

  • Den kristne enhedskultur slår igennem i Europa, og der opføres kirker og klostre i stort antal.
  • Landbrug er den dominerende produktionsform i middelalderen. Jorden ejes hovedsagelig af kongemagten, stormændene og kirken, og de fleste bønder er fæstere. Jorden dyrkes i to- eller trevangsbrug.
  • Krigsteknologien ændres. Den væbnede ridder erstattes af fodfolk.
  • I perioden 1096-1270 fandt der otte korstog sted. Det lykkedes ikke at generobre Jerusalem varigt, men korstogene gav anledning til handel og kulturudveksling.
  • I slutningen af middelalderen kom der et kraftigt opsving i den internationale handel, og byerne voksede stærkt.
  • Feudalsamfundet afvikles i takt med kongemagtens centralisering og byernes tiltagende økonomiske indflydelse.

Tidslinje

1075

Investiturstriden begynder

1095

Urban 2 opfordrer til korstog

1096-99

1. korstog

1122

Investiturstriden afsluttes

1147-49

2. korstog

1189-92

3. korstog

1202-1204

4. korstog – Konstantinopel bliver ødelagt

1309

Pavestolen flyttes til Avignon

o. 1315

Klimaforværring og landbrugskrise

1337-1453

Hundredårskrigen mellem England og Frankrig

1347-51

Den sorte død

1378-1417

Det store skisma: pave både i Avignon og Rom

1397

Kalmarunionen stiftes

1431

Jeanne d’Arc brændes på bålet

1453

Osmannerne erobrer Konstantinopel