Renæssance og Reformation


Overblik

  • Renæssancen opstår i Norditaliens rige bystater som en reaktion på middelalderkulturen og ud fra et ønske om en genoplivning af antikkens kultur.
  • Der bliver nu lagt vægt på det enkelte menneske, dets fornuft og kreative evner.
  • Vægten på det jordiske fører til naturalisme i billedkunsten og en harmonisk arkitektur, der henter inspiration fra antikken.
  • Bogtrykkerkunsten fører til meget hurtigere spredning af nye tanker.
  • De nye tanker styrker kritikken af pavekirken og fører til reformationens splittelse mellem katolikker og protestanter.
  • Kepler beviser o. 1600, at Jorden bevæger sig omkring Solen.
  • Den økonomiske vækst i byerne styrker kongemagten over for adelen.

Tidslinje

o. 1250

Thomas Aquinas indrager Aristoteles’ filosofi i kirkens teologiske tankegang

o. 1350

Den sorte død hærger Europa

o. 1400-o.1600

Renæssancen i Europa

o. 1430

Domkirken i Firenze opføres

o. 1430

Alberti opstiller reglerne for perspektivtegning

o. 1450

Johan Gutenberg opfinder trykpressen og trykker den første Bibel

1453

Osmannerne erobrer Konstantinopel

1506

Opførelse af en ny Peterskirke påbegyndes i Rom

1511

Erasmus af Rotterdam om renæssancefyrsten i “Tåbelighedens Pris”

1513

Machiavellis fyrstehåndbog “Fyrsten”

1517

Luther offentliggør sin kritik af den katolske kirke “de 95 teser”

1524-25

Bondeoprør i Tyskland

1534

Luthers tyske bibeloversættelse

1534

Christian 3. vælges til dansk konge

1534-36

Bondeoprør og borgerkrig i Danmark “Grevens Fejde”

1536

Reformationen gennemføres i Danmark

1543

Kopernicus offentliggør sine teorier om Solen som verdens midtpunkt

o. 1600

Kepler underbygger Kopernicus’ teorier