Enevælde


Overblik

  • Det enevældige styre er karakteriseret ved en stærk statsmagt og en udpræget centralisering.
  • Kongemagten sikres ved hjælp af en stærk hær.
  • Der føres merkantilistisk politik: Landets velstand skal skabes ved at opbygge en stor beholdning af ædelmetal. Derfor lægges der stor vægt på en blomstrende handel med kolonierne.
  • Handel og håndværk støttes med privilegier, monopoler og importforbud.
  • Ved hoffet føres et kostbart, ceremonielt liv.

Tidslinje

1602

Det nederlandske Ostindiske Kompagni oprettes

1609

Amsterdams bank oprettes

1614

Den franske stænderforsamling indkaldes. Næste indkaldelse er i 1789

1624-1642

Richelieu førsteminister i Frankrig

1643-1715

Ludvig 14. (Solkongen) regerer i Frankrig

1648

Den Westfalske Fred afslutter Trediveårskrigen

1660

Enevælden indføres i Danmark

1665

Kongeloven i Danmark

1689

Vilhelm af Oranien bliver konge i England mod at underskrive “Bill of Rights”