Fra Dannevirke til Dybbøl

Den historiske tidslinje "Fra Dannevirke til Dybbøl" indeholder mere end 1200 billeder og relevant information helt fra oldtiden og frem til og med romantikken.